Algemene voorwaarden

Afzeggen

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient u dit minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een consult in rekening gebracht. Afzeggen kan telefonisch, via direct contact of via de voicemail. Indien u verlaat bent zal de sessie verkort worden met de verlate tijd.

Privacy

Ik heb een beroepsgeheim wat betekent dat ik niet zomaar informatie aan derden over de therapie mag geven. Indien dit wel van belang is wordt om schriftelijke toestemming gevraagd.

Klachten

Indien er iets niet naar wens verloopt en dat u een klacht heeft, vind ik het fijn om dit van u te horen en met u te bespreken en op te lossen. Als we er niet uitkomen is er een klachtenregeling met de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen): www.vaktherapie.nl