EBL-begeleiding

Emerging Body Language (EBL) vind ik een mooie manier van wezenlijk in contact komen met de ander.

EBL is een behandelmethodiek die problemen in de communicatie en interactie, onder andere binnen het gezinssysteem van een kind, tracht op te lossen. Het is een methodiek die geschikt is voor de behandeling van zeer uiteenlopende (gedrags)problemen en bij uitstek voor problemen in de communicatie en hechting. De behandeling heeft als richtpunt de bewegingen en de lichaamstaal die kinderen en jongeren gebruiken in het contact met de ander en de omgeving. Dit is gebaseerd op de manier waarop ouders en heel jonge kinderen met elkaar communiceren, voordat een kind kan praten, namelijk door middel van lichaamstaal. Het uitganspunt is de normale ontwikkeling tussen 0-5 jaar, waarin de relatie met de ouders/verzorgers bepalend is voor de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie en een gezonde ego-ontwikkeling.

Als EBL-consulent maak ik gebruik van tekenen en andere beeldende middelen om de interactiestructuren zichtbaar te maken en hieraan te werken.

Lees hier meer over EBL: