Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie

Toen ik kennis maakte met Traumagerichte Cognitieve gedragstherapie vond ik het gelijk een prachtige manier om trauma/leed gekaderd en gevoelsmatig te doorwerken.

Traumagerichte Cognitieve gedragstherapie is een behandeling voor kinderen en jongeren tussen 7 en 18 jaar die problemen hebben met hun gedrag en/of gevoelens als gevolg van ingrijpende negatieve ervaringen. Het kind laat na deze ervaring emotionele en/of gedragsproblemen zien. Deze problemen hangen samen met een of meer traumatische ervaringen die het kind heeft meegemaakt. Voorbeelden van traumatische ervaringen voor kinderen zijn: een ongeluk, geweld, seksueel misbruik, plotseling verlies van een dierbare of iets anders naars. TF-CBT (Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy) is een behandeling die in Amerika ontwikkeld is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het een effectieve behandelvorm is voor kinderen en jongeren met traumaklachten. Bij TF-CBT worden ouders/verzorgers actief betrokken bij de behandeling, omdat zij een belangrijke rol spelen bij het herstel.

Ik ben gecertificeerd TF-CBT behandelaar en dus opgeleid om deze behandeling te geven. Het is een mooie systemische behandeling, waardoor kinderen of jongeren de mogelijkheid krijgen om om te leren gaan met hun gedachtes en gevoelens, zich te leren ontspannen en met ondersteuning hun traumaverhaal vorm te geven. Wat het ook krachtig maakt is dat het verhaal leidraad is om samen weer met elkaar in contact te komen en te praten over wat er gebeurd is. Hierdoor worden eventuele ontregelingen bij ouders ook meteen meegenomen in de behandeling.